Dagsorden for ordinær generalforsamling, den 27. februar 2018:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2017
3. Revideret regnskab for 2017 til godkendelse
4. Kontingent for 2018 
5. Forslag til bevarende lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen
6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår:

       Ole Larsen, E45, villig til genvalg

       Ole Poulsen, V26, villig til genvalg

       Georg Danvøgg, S26, afgår
7. Valg af revisorer:

     Asger Varnild, E35, villig til genvalg

     Jesper Kjærgaard, F33, afgår
8. Eventuelt

 

 

 


Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk
Antal besøgende: 66232 (denne uge: 1422)