Dagsorden for generalforsamling 2020:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2019
3. Revideret regnskab for 2019 til godkendelse
4. Kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingent med 30%
5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår:
Ole Poulsen, V26, villig til genvalg
Ole Larsen, E 45, villig til genvalg
Ida Rosenberg, V22, villig til genvalg
6. Valg af revisorer
Claus Agger, D36, villig til genvalg
Nis Graulund, S19, villig til genvalg
7. Eventuelt

 


Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 83826 (denne uge: 1669)