Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019, 26. februar 2019
 

1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2018
3. Revideret regnskab for 2018 til godkendelse

4. Kontingent for 2019

5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår:

    Jørn Lynglev, E39, villig til genvalg

   Benedikte Wanscher, F39, villig til genvalg
6. Valg af revisorer:

   Michael Randrup, E63, afgår

   Asger Varnild, E35, afgår
7. Eventuelt

 

 

 


Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 74824 (denne uge: 1415)