Bebyggelsen er underkastet lokalplan 193 med bevarende foranstaltninger for Fuglebakkebebyggelsen: https://dokument.plandata.dk/20_9713015_1589876541209.pdf

Det betyder, at den ydre udformning af facader og tage ikke må ændres uden tilladelse fra Frederiksberg Kommune, uanset om der kræves byggetilladelse eller ej.

 

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 81548 (denne uge: 1262)