Solsortvej lukkes ved Borups Allé

Dato: 03-06-2014

Forsøgsvis lukning af Solsortvej ved Borups Allé

Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg vedtog på et møde i maj 2014, at Solsortvejs udmunding ved Borups Allé lukkes for motorkøretøjer i en forsøgsperiode på 1 år fra sommeren 2014. Der vil være gennemkørselsmulighed for cykler. Efter forsøgsperioden skal det besluttes om lukningen skal gøres permanent.

Bestyrelsen i Fuglebakkekvarterets Grundejerforening (Husene nord for Egernvej) har fremsat ønske om en forbedring af trafikken i Fuglebakkekvarteret, herunder særligt et ønske om en forsøgsvis lukning af den private fællesvej Solsortvej ved Borups Allé for motorkøretøjer. Grundejerforeningen ønsker at begrænse uvedkommende trafik og parkering på Solsortvej med denne trafikbegrænsning.

Med baggrund i flere ulykker med alvorlig personskade i krydset Solsortvej / Borups Allé har politiet været positivt stemt over for lukningen.

Beslutningen kan læses i referatet fra udvalgets møde. Klik her.

PS. Bestyrelsen i Fuglebakkens Ejerlaug har ikke været hørt i denne sag, men har været bekendt med det ønske Fuglebakkekvarterets Grundejerforening har fremsat overfor kommunen.Kommentarer

Ann-Sofie Leth   07-11-2014 - 11:51:43
Vi bor også på Drosselvej nr. 76, og jeg vil ligeledes rette henvendelse til kommunen. Lukningen af Solsortvej har medført en markant forøgelse af biler på vejen. Jeg har tirsdag den 4/11 fra 16.15-16.30 talt 37 biler der kørte forbi vores dør! Desuden var der i slutningen af oktober en påkørsel af cyklist pga højresvingende bil fra Borups Alle ind til Drosselvej. Er derfor også tilhænger af, at der findes en anden bedre løsning for området.
Vh Ann-Sofie
Gorm Christensen   12-07-2014 - 17:13:29
Undertegnede og to andre beboere på Drosselvej har rettet henvendelse til kommunen vedrørende lukningen af Solsortevej for indkørsel fra Borups Allé. Da Ejerlauget for nogle år siden rettede henvendelse til kommunen for at få gennemført en samlet trafiksanering i kvarteret, fik vi den besked, at det skulle ske i samarbejde med de andre ejerforeninger i kvarteret. Vi undrer os derfor over, at kommunen nu gennemfører en delløsning oven i købet uden at høre Fuglebakkens Ejerlaug i sagen. Vejene i kvarteret fungerer jo som forbundne kar, og lukningen af Solsortevej vil derfor presse mere gennemkørende trafik ind på de øvrige veje. Vi har derfor opfordret kommunen til at finde en overordnet løsning, der mindsker den uvedkommende gennemkørsel i kvarteret.

Skriv kommentar


Kommentar
Navn
E-mail


« Tilbage til oversigt

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 81549 (denne uge: 1263)