Hent nyhedsbrev juni 2017

-Lokalplanarbejdet

-Opkrævninger fra Fuglebakkens Ejerlaug

-Rotter på Fuglebakken

-Istandsættelse af vejene

-Generalforsamling 2017

-Træerne på bagvejen Drosselvej/Solsortvej

- Udskiftning af vandrør

 

Hent nyhedsbrev marts 2017

 • Generalforsamling 14. marts 2017
 • Dagsorden og beretning
 • Regnskab 2016
 • Valg af medlemmer og revisorer
  Udskiftning af vandrør
 • Fastelavnsfest 2017

 

Hent nyhedsbrev december 2016

 • Generalforsamling 14. marts 2017
 • Udskiftning af koldtvandsrør
 • Søudsigt på Egernvej er udsat
 • Vejene på Fuglebakken -endelig afgørelse om istandsættelse
 • ForeningLet
 • Renovering af tag og facader

Hent nyhedsbrev maj 2016

Hent nyhedsbrev februar 2016

 • Generalforsamling 25/2 2016
 • Dagsorden
 • Beretning for 2015
 • Regnskab for 2015

Hent nyhedsbrev december 2015

 • Generalforsamling 25/2 2016
 • Snerydning: Vi skal stadig selv
 • Mange problemer med vandrør
 • Lokalplanarbejdet
 • Fotografering af kvarteret
 • Vejtræer og bagveje
 • Nye naboer?
 • Istandsættelse af vejene
 • Opkrævning af kontingent

Hent nyhedsbrev marts 2015

 • P-regler efter 1. april 2015
 • Interessetilkendegivelse til Frederiksberg Kommune
 • Omkostninger til renovering af vejene
 • Referat af generalforsamlingen 28. januar 2015
 • Fastelavn 2015
 • Søudsigt på Egernvej?
 • Lokalplan på vej
 • Kontingentopkrævning
 • Nye naboer
 • Den nye bestyrelse

 

Hent indkaldelse til generalforsamling 2015

 • Indkaldelse til generalforsamling 28. januar 2014 kl. 18.00
 • Fredriksberg Kommune om den nye parkeringsordning og private fællesveje
 • Bestyrelsens beretning for 2014
 • Regnskab 2014
 • Forslag til vedtagelse
 • Ansvar, pligter og udgifter i forbindelse med vejene

 

Hent nyhedsbrev december 2014

 • Generalforsamling 28. jan 2015
 • Dialogmøde 9. dec kl. 19 om ny parkeringsordning og private fællesveje
 • Ingen aftale om snerydning
 • Nye medlemmer til bestyrelsen

 

Hent nyhedsbrev juli 2014

 • Børneleg på plænen og bagvejsfester
 • Udvidet parkeringszone
 • Forsøgsvis lukning af Solsortvej ved Borups Allé
 • Fokus på koldtvandsrørene
 • Ændring i bestyrelsen

 

Hent nyhedsbrev marts 2014

 • Referat af generalforsamling 2014
 • Den nye bestyrelse
 • Betaling af kontingent
 • Fastelavn

Hent indkaldelse til generalforsamling 2014

 • Indkaldelse til generalforsamling 29. januar 2014 kl. 18.30
 • Bestyrelsens beretning for 2013
 • Regnskab 2013
 • Budgetoverslag 2014
 • Forslag til vedtagelse

Hent nyhedsbrev december 2013 

 • Bestyrelsen søger to nye medlemmer
 • Nye bagvejstræer
 • Træ bukkede under for stormen
 • Fokus på vandforsyningen
 • Vejchikaner Vagtelvej

 

Hent nyhedsbrev april 2013 

 • Referat af generalforsamling 2013
 • Den nye bestyrelse
 • Loppemarked

 

Hent nyhedsbrev december 2012  

 • Generalforsamling 29. januar 2013
 • Styrk kvarteret - bliv en del af bestyrelsen
 • Valg af bagvejstræer for bagvejen Drosselvej - Solsortvej
 • En skygge for solen - er træerne blevet for store?
 • Tilmeld dig Ejerlaugets elektroniske nyhedsbrev
 • Den rigtige fuglebakkegrønne farve

 

Hent nyhedsbrev august 2012  

 • Vi kan alle spare på energien - Besøg af kommunens energiudstilling søndag den 9. september
 • Stort lokalt loppemarked i forbindelse med energiudstillingen
 • Ny genbrugsplads er nu i drift 
 • Kloak- og forsyningsledninger. Status på kloakundersøgelsen
 • Ny hjemmeside 
 

Hent nyhedsbrev april 2012  

 • Referat af generalforsamlingen 2012
 • Forebyggelse af oversvømmelser
 • Mød din bagvej
 • Skraldespanden skal indenfor hegnet

 

 

 

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk
Antal besøgende: 53361 (denne uge: 810)