Udgiftsfordeling for istandsættelsen af de private fællesveje


Bestyrelsen har 25/11 2015 modtaget udkastet til udgiftsfordelingen for istandsættelsen af de private fællesveje i kvarteret.
I følge den skal hvert rækkehus bidrage med kr. 4.500-5.000, hjørnehusene på Egernvej dog kr. 7.700-9.000 for den istandsættelse kommunen kræver, før den vil overtage omkostningerne ved den fremtidige vedligeholdelse, snerydning m.v. af vejene.

 

Der er 13 bilag:

- 11 tilstandsrapporter for de 11 private veje i Fuglebakkekvarteret,  der beskriver hvad der skal laves, og de anslåede omkostninger.

- Udgiftsfordeling for hver enkelt ejendom i Fuglebakkekvarteret

- Lovbilag

 

Kommunen sender høringsbreve til hver enkelt ejer, teksten i disse er ikke endeligt godkendt. I høringsbrevet vil der være mere detaljeret forklaring på hvordan udgiftsfordelingen er beregnet.

 

Kort om udgiftsfordelingen:
Kommunen betragter renoveringen af vejene i Fuglebakkekvarteret som et samlet projekt, de fordeler ikke omkostningerne for hver vej for sig.

Omkostningerne fordeles efter en nøgle, hvori der indgår facadelængde, grundens areal og benyttelse.

Der er for en del ejendomme er en procentvis reduktion, rækkehusene har fået en reduktion på 10%, dem med en bagsti dog 20%.

 

Omkostningerne er beskrevet i detaljer i de enkelte tilstandsrapporter. Beløbene for de enkelte veje er:

Drosselvej kr. 967.920
Duevej kr. 2.591.475
Egernvej kr. 248.520
Fuglebakkevej kr. 967.920
Fuglebo kr. 654.000
Godthåbsvænget kr. 1.294.920
Kristian Zahrtmanns Plads kr. 34.662
Mariendalsvej kr. 100.062
Solsortvej kr. 1.049.670
Ternevej kr. 154.344
Vagtelvej kr. 1.067.655

I alt kr. 9.131.148

 

 

Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 78853 (denne uge: 1351)