Historisk ejerfortegnelse

Historikeren Carl Erik Andresen har skrevet bogen om Rækkehusene på Fuglebakken, 1994. Bogen handler også om livet i kvarteret: børnenes leg, de handlende, tjenestepigens arbejde, det sociale samvær blandt beboerne og om nogle af de kendte mennesker, der i tidens løb har boet i husene. 

Bogen har en fortegnelse over ejere af rækkehusene i Fuglebakkekvarteret opgjort ud fra oplysninger i Tingbogen og videreført af Fuglebakkens Ejerlaug. Ejerfortegnelsen er opdateret pr.1. januar 2022.

Af hensyn til persondatalovgivning og evnt. ønsker om navnebeskyttelse vil navnet på den nuværende ejer ikke blive nævnt, med mindre den nuværende ejer positivt har tilkendegivet, at navnet må anvendes. 

Links til ejerfortegnelse:


Ejerfortegnelse Fuglebakkevej
Ejerfortegnelse Drosselvej
Ejerfortegnelse Solsortvej
Ejerfortegnelse Vagtelvej
Ejerfortegnelse Egernvej