Velkommen til rækkehusene på Fuglebakken

Fuglebakkens Ejerlaug er et vejlaug for 146 rækkehuse på Frederiksberg.
Her er informationer om både husene, kvarteret og ejerlauget.

Generalforsamling afholdes 14. marts 2017 kl 18.30 på Pyramiden, Skolen på Duevej 

Generalforsamlingen indledes med mad og drikke, inden vi går over til den formelle dagsorden

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent  
  2. Beretning for 2016  
  3. Revideret regnskab for 2016 til godkendelse
  4. Kontingent for 2017
  5. Bestyrelsens forslag til plan for udskiftning af vandrør 
  6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Benedikte Wanscher og Jørn Lynglev - begge er villige til genvalg
  7. Valg af 2 revisorer. Asger Varnild og Jesper Kjærgaard - begge er villige til genvalg
  8. Eventuelt 
     

 


Fuglebakkens Ejerlaug
c/o Ole Poulsen
Vagtelvej 26
2000 Frederiksberg

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk
Antal besøgende: 47007 (denne uge: 716)