Lokalplan 193 om Fuglebakkebebyggelsen:  https://dokument.plandata.dk/20_9713015_1589876541209.pdf


Bebyggelsen er underkastet lokalplan 193 med bevarende bestemmelser for Fuglebakkebebyggelsen. Du kan benytte søgefunktion, hvis du søger et særligt emne. I Windows bruger du 'Indstillinger med mere'  (de 3 prikker oppe i højre hjørne) og derefter 'Find på side'.

Lokalplanen betyder, at den ydre udformning af facade, tag, skorsten, vinduer og døre ikke må ændres uden henvendelse til Frederiksberg Kommune, uanset om der kræves byggetilladelse eller ej.

Bestemmelserne i deklarationen fra 10. november 2018 om ændring af facade er nu afløst af lokalplan 193  med bevarende bestemmelser for Fuglebakkebebyggelsen. Lokalplanen er grundlaget for kommunens sagsbehandling, og for at opnå arkitektoniske løsninger, der fastholder områdets særpræg.

Vigtige bestemmelser i den bevarende lokalplan:

  • Tagetagerne kan indrettes til boligareal, og kvistaltaner kan tillades mod bagvejene
  • Indretning af tagetager og kvistaltaner til beboelse  kræver godkendelse af kommunen af de brand- og konstruktionsmæssige forhold, udarbejdet af autoriserede brandkyndige
  • Belægninger i haver og opholdsarealer skal overholde Spildevandsplanens afløbskoeefficienter. Det betyder, at regnvand ikke må føres til kloaksystemet i større omfang end gældende forhold.
  • Træer og buske må ikke, i fuldt udvokset tilstand, overskride en højde af 3 m i de øst-vest vendte haver. Dette gælder ikke i et område på 3 meter ud mod offentlige veje. I nord-sydvendte haver (Egernvej) må der ikke plantes træer og buske, der i fuldt udvokset tilstand overskrider en højde på 3 m i en 3 meter bred zone mod nabohave mod øst-og vestskel. I en 3 meter bred zone mod syd må der ikke plantes træer, der overskrider en  højde på 5 m.
  • Kommunen har udpeget bevaringsværdige træer, som fremgår af bilag til lokalplanen.
  • Døre og vinduer skal fremstå mørkegrønne med farvekoden RAL 6009-Tannengrun (Fuglebakkegrønt) eller NCS S 8010-G10Y.
  • Murstenene er håndstrøgne gule teglsten med rødlige nuancer. Fugerne er fyldte, og fugematerialet er fremstillet af bakkegrus -ikke af strandmaterialer.
  • Sokler skal fastholdes og fremstå i rå, umalet lysegrå puds eller fremstå i lysegrå farve med farvekode RAL 7035-light grey