Fuglebakkens Ejerlaug blev oprettet på konstituerende generalforsamling den 25. februar 1930. Samtidig blev Vedtægter for Fuglebakkens Ejerlaug vedtaget. Vedtægterne blev senest ændret den 18. februar 1988.  Link: Vedtægter for Fuglebakkens Ejerlaug

Fuglebakkens Ejerlaug omfatter 146 rækkehuse på Fuglebakkevej, ulige numre samt Drosselvej, Solsortvej, Vagtelvej og Egernvej ud for rækkehusene.

Ejerlaugets opgaver er fastlagt i vedtægterne og omfatter vedligeholdelse af de fælles veje og stier, vedligeholdelse og fornyelse af fordelingsledninger (kloak, vand, gas og el), drage omsorg for at kommunens påtaleret efter deklarationen udøves på tilbørlig måde samt varetagelse af de fælles interesser, som ejerlaugets medlemmer har i deres egenskab af rækkehusejere.

Ejerlauget opkræver kontingent fastsat af generalforsamlingen, årligt pr. 1. april

Andre grundejerforeninger på Fuglebakken

Vejlauget Lille Godthåb omfatter 48 rækkehuse på Duevej og Fuglebakkevej, lige numre samt rækkehusene på Egernvej mellem Duevej og Fuglebakkevej. Disse rækkehuse er opført af det samme byggekonsortium, der opførte rækkehusene i Fuglebakkens Ejerlaug.  

Ejerlauget for dobbelthusene på Egernvej omfatter 8 rækkehuse og Ejerlauget for dobbelthusene på Vagtelvej (Vagtelstien) omfatter 8 rækkehuse. Disse rækkehuse er opført af det samme byggekonsortium, der opførte rækkehusene i Fuglebakkens Ejerlaug og Vejlauget Lille Godthåb. 

På Vagtelvej er der yderligere fire vejlaug: Vagtelstien (dobbelthusene), Godthåbsvænget (røde bygninger), Vagtelvænget (gule blokke), Vagtelhave (hvide blokke).

Villaerne nord for Egernvej (og ejendomme med mere end tre matrikler) kan være medlemmer af Fuglebakkekvarterets Grundejerforening. Foreningen blev etableret i 2083 og medlemskab er frivilligt. 

De 28 etageejendommene mod Godthåbsvej mellem Duevej og Vagtelvej er opført af det samme byggekonsortium, der opførte rækkehusene i Fuglebakkens Ejerlaug og Vejlauget Lille Godthåb. Disse ejendomme har ikke grundejerforeninger