Kloakledninger

Links til kloakdiagrammer:

Offentlige kloakledninger.pdf

Kloaktegning-Vagtelvej-lige-numre.pdf

 Kloaktegning-Solsortvej-ulige-numre.pdf

Tegning - Solsortvej 4-44 - endelig.pdf

Kloaktegning-Drosselvej-ulige-numre.pdf

Kloaktegning-Drosselvej-lige-numre.pdf

Kloaktegning-Fuglebakkevej-ulige-numre.pdf

Kloaktegning-Egernvej-25-til-39.pdf

Kloaktegning-Egernvej-41-til-55.pdf

Kloaktegning-Egernvej-57-til-75.pdf

Oversigt over kloakstrækninger alfabetisk  (opdateret 6. sept. 2012)
Oversigt over kloakstrækninger sorteret efter antal skader  (opdateret 6. sept. 2012)
Oversigt over kloakbrønde alfabetisk  (opdateret 6. sept. 2012)

Kloakundersøgelser

Oplysningerne om kloakledningerne er baseret på de originale tegninger fra 1928, suppleret med informationer fra kloakundersøgelsen i 2010-12 og udførte vedligeholdelsesarbejder i årene 2020-23. 

Vedligeholdelsen af de fælles kloak- og forsyningsledninger varetages af bestyrelsen i henhold til deklaration. Ejerlauget gennemførte kloakundersøgelser omfattede videofotografering af de 114 strækninger og inspektion af de 73 brønde, der ligger i vores område. Undersøgelsen fra 2010-12 blev suppleret med TV-undersøgelser i årene 2020-23, der også omfatter stikledningerne ind til rækkehusene

Ved kloakundersøgelser opdeles fejlene efter deres indflydelse på kloaksystemets normale funktion i 4 klasser. Fejlene kan både være midlertidige (aflejringer, fyld, sten m.v.) og permanente (brud, forskudte samlinger, rødder m.v.)

Generelt anbefales det, at de alvorligste fejl i kl. 4 og kl. 3 udbedres, mens fejl rubriceret som kl. 2 og kl. 1 observeres. Ud af de 114 undersøgte strækninger blev der på 44 strækninger observeret fejl i kl. 4 eller 3. Et mindre antal strækninger er kun delvis undersøgt, oftest fordi kameraet ikke kunne komme hele vejen i gennem pga. forskudte samlinger eller forhindringer som større mængder grus og sten. 

Kloakledningerne på Egernvej 25-39 blev renoveret i 2020 og renoveringsarbejdet på spildevandssiden forventes afsluttet i 2024. 

Forsikring mod skader på skjulte rør og stikledninger

Vær opmærksom på, at forsikring af stikledninger og skjulte rør formentlig dækker reparation af stikledninger, minus modregning af selvrisiko. I bedes derfor tage kontakt til forsikringsselskab for dækning af reparation af skader både angående stikledningerne, men også hovedledningen. Forsikringsselskaberne har forskellige regler for dækning af skader, og det er op til husejeren at få en aftale med forsikringsselskabet om reparation. Har flere ejere fælles vedligeholdelsespligt af hovedledningen i henhold til tinglyste servitutter, erstatter flere forsikringsselskaber skaderne forholdsmæssigt på hovedledningen. Andre forsikringsselskaber dækker ikke skader på kloakledningerne, uden for husejerens matrikel.