Hybridlauget

Fuglebakkens Hybridlaug har 125 medlemmer. Fuglebakkens Hybridlaug er ejer af en lokal coax infrastruktur, som forbinder alle husstande i området med TDC/YouSee, som leverer TV, internet, mv. på denne infrastruktur.

Link: Vedtægter for Fuglebakkens Hybridlaug

Fuglebakkens Hybridlaug er i dag en passiv forening, som alene har ejerskabet af den lokale infrastruktur, mens de enkelte kundeforhold er direkte med TDC/YouSee siden 2017.

Denne lokale infrastruktur er imidlertid over sin forventede tekniske levetid og bestyrelsen fik på generalforsamlingerne i 2018 og 2019 mandat til at overdrage kabelnetværket til YouSee.

Processen med TDC/YouSee har været tung og deres opdeling i et infrastrukturselskab (som skal overtage vores net) og kundeselskab (hvor vi er kunder) har besværliggjort og forsinket det yderligere. Planen er at gennemføre en overdragelse, når TDC/YouSee afslutter deres tekniske review af nettet i løbet af 2021 og forhåbentlig giver grønt lys til overdragelsen. Vi forventer, at TDC/YouSee herefter opgraderer netværket, og/eller på længere sigt udruller fiber.

Generalforsamling afholdes normalt i marts måned, men er pga. Covid-19 udskudt til senere på året. Mere information følger til laugets medlemmer, som fysisk post, hvorefter kommunikationen fremadrettet vil foregå via mail baseret på de e-mailadresser, som ejerlauget har registreret på medlemmerne.

Jens Møller (D27) er og har i en årrække været drivkraft i lauget og taget sig af regnskab, afregning, distribution, mv. Bestyrelsen er meget taknemmelig for hans indsats.

Link til regnskab 2020: Externt 2020 Final 04.01.2021

Link til: Generalforsamling-30-08-2021-referat-FINAL

Info af 14. december 2021: Hybridlauget.pdf

Link til: Generalforsamling 31 03 2022 referat Peter.pdf

Information om udlodning: Erklæring.pdf

Bestyrelsen:

Peter Rafn (formand), F19, mobil 2020932

Christian Sejersen, F13, mobil 29937003

Gorm Friling, F25, telefon 38341917