Borgermøde den 26. januar 2023 om Egernvej Anlægget

Frederiksberg Kommune har inviteret til borgermøde for beboerne i Fuglebakkekvarteret den 26. januar 2023 kl 17.00-19.00 i Multihallen, Skolen på Duevej. 

Kommunen vil orientere om klimatilpasning på Frederiksberg og oplandsområdet til Egernvej Anlægget. Der vil også være en præsentation af Fase 2, Egernvej Anlægget, øst.

Tjek Digital Post fra Frederiksberg Kommune.